Whistleblowing a ochrana oznamovatelů

Společnost STAR PRAGUE s.r.o. jako povinná osoba dle zákona o ochraně oznamovatelů přijímá oznámení o protiprávním jednání. Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému od Safe Whistlers s.r.o. anebo způsoby uvedenými níže.

Příslušná osoba: Lenka Zadinová

Telefon: +420 224 241 585

e-mail: lenka.zadinova@stargroup.cz

korespondenční adresa: Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1

oznamovací kanál: stargroup.safe-whistlers.cz (zadejte svůj PIN oznamovatele „1212“ a budou Vám vygenerovány unikátní anonymní přístupové údaje)

Preferujeme podání oznámení formou výše uvedeného anonymního kanálu. Vylučujeme přijímání oznámení od osob, které pro nás nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost.